Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχικό banner Εθνική πύλη Αναπηρίας

Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελεί τον κεντρικό κόμβο εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των ατόμων με αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Πύλης, μπορείτε να:

  • υποβάλετε αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας μέσω των νέων ψηφιακών υπηρεσιών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (e-ΚΕΠΑ)
  • υποβάλετε αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας
  • έχετε πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα σας που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία
  • πληροφορηθείτε για τις διαθέσιμες παροχές που σχετίζονται με την αναπηρία, καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτών

Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελεί ένα δυναμικά εξελισσόμενο έργο, στο οποίο ενσωματώνονται σταδιακά πρόσθετες λειτουργικότητες. Βασικός σκοπός της Πύλης είναι να υποστηρίζει αποτελεσματικά τα άτομα με αναπηρία, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες.