Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συχνές ερωτήσεις Κάρτας Αναπηρίας

1. Ποιοι μπορούν να εκδώσουν Κάρτα Αναπηρίας;

Κάρτα Αναπηρίας μπορούν να εκδώσουν όλα τα άτομα με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, που είναι καταγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και έχουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ κατά τον χρόνο έκδοσης της Κάρτας.

2. Πρέπει να κάνω κάποια αίτηση για να μπω στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία;

Όχι. Η καταχώρηση στο Μητρώο γίνεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικοτήτων, εφόσον τα στοιχεία της πιστοποίησης είναι ψηφιακά διαθέσιμα και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πληρότητας ή ορθότητας των στοιχείων όπως είναι αποτυπωμένα στην πιστοποίηση (ιδίως του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

3. Ποιοι τύποι Κάρτας υπάρχουν;

Προβλέπονται οι ακόλουθοι τύποι Κάρτας Αναπηρίας:

(α) εκτυπώσιμο έγγραφο (όπως τα πιστοποιητικά εμβολιασμού)

(β) σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή Gov.gr Wallet (ώστε να έχετε την Κάρτα στο κινητό σας -σύντομα θα είναι διαθέσιμο)

(γ) πλαστική ψηφιακή κάρτα (προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη)

4. Ποια είναι η διαφορά της Κάρτας ως εκτυπώσιμου εγγράφου από την πιστοποίηση αναπηρίας που ήδη έχω;

Στην Κάρτα Αναπηρίας όλων των τύπων δεν αναγράφονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεν αναγράφονται δηλαδή πληροφορίες για την αναπηρία σας), πέραν των ειδικών σημάνσεων που προβλέπονται (σήμανση κλιμακίου αναπηρίας και σήμανση περί ανάγκης συνοδού).

5. Τι σημαίνει «κλιμάκιο αναπηρίας»;

Προκειμένου να προφυλαχθούν να ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, στην Κάρτα Αναπηρίας δεν αναγράφεται το συνολικό ποσοστό αναπηρίας. Αντί αυτού οι Κάρτες σημαίνονται ως εξής:

 • σήμανση «I» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66%
 • σήμανση «II» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79%
 • σήμανση «III» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
6. Τι σημαίνει το σύμβολο «Σ» στην Κάρτα μου;

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο κάτοχός της χρειάζεται συνοδό, για τους σκοπούς της Κάρτας Αναπηρίας. Το σύμβολο αυτό απονέμεται:

(α) στους ανηλίκους για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή τους. 

(β) στα άτομα που χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου / τελούν σε απόλυτη αναπηρία

(γ) στους δικαιούχοι Προσωπικού Βοηθού του ν.4837/2021

(δ) στα άτομα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.1798/1988

(ε) στα άτομα με κινητική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 67%

(στ) στα άτομα με ψυχική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 80%

(ζ) στα άτομα με οπτική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 80%

(η) στα άτομα με απόλυτη αναπηρία όρασης

(θ) στα άτομα με νοητική υστέρηση (ICD-10: F70-F79), ή με χρωμοσωμικές ανωμαλίες (ICD-10: Q90-Q99), ή ειδικές μικτές αναπτυξιακές διαταραχές (ICD-10: F83), ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ICD-10:F84) ή άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (ICD-10: F88) ή διάφορες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (ICD-10: F89), με ποσοστό αναπηρίας οποιαδήποτε από αυτές τουλάχιστον 50%

(ι) στα άτομα με επιληψία (ICD-10: G40) με ποσοστό αυτής της αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

7. Δηλαδή ο συνοδός μου πρέπει να βγάλει και αυτός Κάρτα;

Όχι. Όποιος/α και αν σας συνοδεύει, εφόσον η Κάρτα σας έχει σημανθεί με «Σ» και πρόκειται για παροχή που ο πάροχος απονέμει και στον συνοδό, θα δικαιούται και αυτός την παροχή, με τον τρόπο που ορίζει ο πάροχος.

8. Ποιες παροχές έχω με την Κάρτα;

Η Κάρτα Αναπηρίας, με την επίδειξή της από τον δικαιούχο της και την ψηφιακό έλεγχο εγκυρότητάς, αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της, την ιδιότητα του ως ατόμου με αναπηρία και το κλιμάκιο ποσοστού αναπηρίας που του έχει αναγνωριστεί.

Οι κάτοχοι Κάρτας Αναπηρίας μπορούν με την επίδειξη της:

 • να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και να απολαμβάνουν κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση
 • να την χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας για τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεδομένα.

Στο επόμενο στάδιο, σταδιακά θα ενσωματώνονται παροχές στην Κάρτα. Για κάθε νέα παροχή που θα ενσωματώνεται στην Κάρτα, θα ενημερώνεστε στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει στο σύστημα.

Η Κάρτα θα αφορά τις παροχές που απολαμβάνονται με την φυσική παρουσία του κατόχου της.

9. Δεν έχω Κάρτα Αναπηρίας. Θα χάσω το δικαίωμά μου στις παροχές μου;

Όχι. Ο κάθε πάροχος ορίζει ποια δικαιολογητικά αναπηρίας δέχεται. Απλώς επιπλέον αυτών που ήδη δεχόταν, θα πρέπει υποχρεωτικώς να δέχεται και την Κάρτα Αναπηρίας, για τα δεδομένα που αναγράφονται σε αυτήν.

10. Πώς μπορώ να αποκτήσω την Κάρτα Αναπηρίας;

Μπορείτε είτε (α) να κάνετε αίτηση στο karta.epan.gov.gr, ώστε θα παραχθεί σχετικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να τυπώσετε, είτε (β) μέσω της εφαρμογής wallet.gov.gr, ώστε θα έχετε την Κάρτα στο κινητό σας τηλέφωνο.

11. Πώς κάνω την αίτηση στο karta.epan.gov.gr; Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Εισέρχεστε με τους ατομικούς κωδικούς taxisnet. Δεν χρειάζεστε κανένα δικαιολογητικό. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα βήματα στον σχετικό οδηγό χρήσης.

12. Δεν έχω ΑΦΜ / δεν έχω κωδικούς taxisnet. Πώς μπορώ να βγάλω Κάρτα;

Θα πρέπει να εκδώσετε ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet, προκειμένου να μπορούν να αντληθούν διαλειτουγικώς τα στοιχεία σας, ώστε να εκδοθεί η Κάρτα. Εάν δεν έχετε καθόλου ΑΦΜ, μπορείτε να το κάνετε εδώ. Εάν έχετε ΑΦΜ και χρειάζεστε κωδικούς taxisnet, μπορείτε να το κάνετε εδώ.

13. Μπορώ να βγάλω Κάρτα για το παιδί μου/τον δικαστικώς συμπαραστατούμενό μου με τους κωδικούς taxisnet τους δικούς μου;

Όχι. Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς taxisnet του ιδίου. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την έκδοση για ανηλίκους και συμπαραστατούμενους στην ερώτηση 41.

14. Πώς κάνω αίτηση στην εφαρμογή wallet.gov.gr;

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές οδηγίες εδώ.

15. Πότε λήγει η Κάρτα Αναπηρίας;

Η Κάρτα Αναπηρίας λήγει στο συντομότερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

(α) για τους ανήλικους, πέντε χρόνια από την έκδοσή της και όχι πέραν της ημερομηνίας ενηλικίωσης

(β) για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ εφ’ όρου ζωής, δέκα χρόνια από την έκδοσή της, για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ έως ένα έτος, κατά την λήξη της πιστοποίησης και σε κάθε άλλη περίπτωση, έξι μήνες μετά την λήξη της πιστοποίησης.

16. Έληξε η πιστοποίηση αναπηρίας. Τι πρέπει να κάνω;

Η Κάρτα Αναπηρίας έχει δική της ημερομηνία λήξης που δεν ταυτίζεται πάντα με την ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης (βλ. προηγούμενη ερώτηση). Εάν έληξε η πιστοποίησή σας, αλλά δεν έληξε η Κάρτα σας, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι.

17. Έληξε η Κάρτα μου. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να αιτηθείτε την εκ νέου έκδοση Κάρτας, με τις ίδιες διαδικασίες και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

18. Εκδόθηκε νέα πιστοποίηση, προτού λήξει η Κάρτα μου. Τι πρέπει να κάνω για να επικαιροποιηθεί η Κάρτα;

Εισέλθετε στο σύστημα, επιλέξτε «Η Κάρτα μου» και ακολούθως επιλέξτε «Επικαιροποίηση Στοιχείων Κάρτας». Η Κάρτα σας θα επανεκδοθεί με τα στοιχεία της νέας σας πιστοποίησης.

19. Έχασα το έγγραφο της Κάρτας. Πρέπει να ξανακάνω αίτηση;

Εφόσον εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, μπορείτε απλώς να μπείτε στο site και να ξανατυπώσετε το έγγραφο.

20. Προσπαθώ να εκδώσω Κάρτα, αλλά τα στοιχεία μου εμφανίζονται λάθος / είναι ελλιπή. Τί πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ τι ισχύει για κάθε δεδομένο και πώς μπορεί να διορθωθεί.

21. Γιατί χρειάζεται φωτογραφία;

Η φωτογραφία είναι απαραίτητη ώστε η Κάρτα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο ταυτοποίησης. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται μαζί με την Κάρτα να επιδεικνύεται και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

22. Δεν μπορώ να βγάλω Κάρτα γιατί δεν έχω φωτογραφία. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να βγάλετε φωτογραφία μέσω της εφαρμογής MyPhoto για πολίτες. Σχετικές οδηγίες θα βρείτε εδώ. Προσοχή: θα πρέπει στην εφαρμογή αυτή να δηλώσετε ότι εξουσιοδοτείτε το υποσύστημα της Κάρτας Αναπηρίας να αντλήσει την φωτογραφία σας. Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία στο MyPhoto, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση Κάρτας. Για την έκδοση φωτογραφίας μέσω της εφαρμογής, απαιτείται να έχετε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) Επισημαίνεται ότι ο αριθμός κινητού μπορεί να καταχωρισθεί μόνο μία φορά, δηλαδή για ένα πρόσωπο. Η επιβεβαίωση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, γίνεται είτε μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (εάν έχετε κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής) ή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω Κ.Ε.Π.. Εναλλακτικά, αν είστε κάτοικος εξωτερικού, μπορείτε να επισκεφθείτε την οικεία προξενική αρχή. Ειδικώς για ανηλίκους, που δεν έχουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, θα πρέπει να μεταβεί ο γονέας σε ΚΕΠ με το ανήλικο τέκνο έχοντας μαζί του: 

 1. Το κινητό τηλέφωνο με τον αριθμό που θέλετε να δηλώσετε για το ανήλικο τέκνο σας
 2. Το ταυτοποιητικό σας έγγραφο
 3. Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο σας είναι άνω των δώδεκα (12) ετών αυτό θα πρέπει να φέρει μαζί του το Αστυνομικό του Δελτίο ταυτότητας. Διαφορετικά θα χρειαστείτε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για να αποδείξετε τη σχέση μαζί του).
23. Έβγαλα Κάρτα Αναπηρίας, αλλά αντί να έχει την φωτογραφία μου, έχει ολόκληρη την αίτηση για έκδοση Δελτίου Ταυτότητας. Πώς διορθώνεται αυτό;

Εισέλθετε στο σύστημα, επιλέξτε «Η Κάρτα μου» και ακολούθως επιλέξτε «Επικαιροποίηση Στοιχείων Κάρτας». Η Κάρτα σας θα επανεκδοθεί με σωστά περικομμένη φωτογραφία.

24. Έχω Κάρτα και θέλω να αλλάξω φωτογραφία. Πώς το κάνω;

Θα πρέπει να εκδώσετε νέα φωτογραφία μέσω της εφαρμογής MyPhoto για πολίτες. Ακολούθως εισέλθετε στο https://karta.epan.gov.gr/, επιλέξτε «Η Κάρτα μου» και ακολούθως «Επικαιροποίηση Στοιχείων Κάρτας». Θα εκδοθεί νέα Κάρτα με την νέα σας φωτογραφία.

25. Στην Κάρτα μου σημειώνεται «ΑΚΥΡΟ». Γιατί; Τι πρέπει να κάνω;

Οι κάρτες αυτές εκδόθηκαν από δοκιμαστικό περιβάλλον. Μπορείτε οποτεδήποτε να εκδώσετε έγκυρη Κάρτα.

26. Γιατί μου ζητούνται στοιχεία επικοινωνίας;

Δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώσετε στοιχεία επικοινωνίας. Αν πάντως τα καταχωρήσετε, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για (α) την διανομή της Κάρτας Αναπηρίας, (β) την ενημέρωσή σας για την λήξη της Κάρτας, (γ) για την ενημέρωσή σας για την προσθήκη παροχών και σημάνσεων σε αυτήν και (δ) για την ενημέρωσή σας για αυτόματη επικαιροποίηση των στοιχείων της Κάρτας σας.

27. Θέλω να αλλάξω τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Πώς μπορώ να το κάνω;

Συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε «Τα Στοιχεία επικοινωνίας μου» και καταχωρήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που επιθυμείτε.

28. Τι νόημα έχει η Κάρτα, αν δεν αναγράφει το ποσοστό αναπηρίας μου;

Ήδη με το αναγραφόμενο κλιμάκιο αναπηρίας, η Κάρτα θα πρέπει να γίνεται δεκτή ως δικαιολογητικό για το αναγραφόμενο κλιμάκιο. Αν για παράδειγμα μια παροχή απονέμεται σε όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο πάροχος θα πρέπει να δέχεται όλους όσους έχουν Κάρτα με σήμανση κλιμακίου Αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ.

29. Τι νόημα έχει η Κάρτα, αν δεν αναγράφει την πάθησή μου;

Στην Κάρτα δεν αναγράφονται στοιχεία παθήσεων, προκειμένου να προφυλάσσονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας. Στο επόμενο διάστημα η Κάρτα θα αρχίσει να συνδέεται με εξειδικευμένες παροχές. Στο στάδιο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι ηλεκτρονικά ο πάροχος θα μπορεί να δεί -όχι την πάθησή σας- αλλά μόνον εάν έχετε μια από τις παθήσεις που έχει ορίσει ως προϋπόθεση για την απονομή της παροχής του για την οποία υποβάλλετε αίτημα.

30. Πότε ακυρώνεται η Κάρτα;

Η Κάρτα Αναπηρίας ακυρώνεται

(α) αυτοδίκαια με τον θάνατο του δικαιούχου

(β) αυτοδίκαια με την δήλωση του κατόχου της περί απώλειάς ή φθοράς της (αφορά μόνο την πλαστική κάρτα)

(γ) οποτεδήποτε με αίτηση του δικαιούχου (σύντομα διαθέσιμο).

31. Ακύρωσα την Κάρτα μου στο site. Θα ακυρωθεί και η Κάρτα μου στο wallet.gov.gr;

Nαι. Μπορείτε πάντως να εκδώσετε νέα Κάρτα, εφόσον η πιστοποίησή σας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

32. Έκανα ανάκληση της Κάρτας μου στο wallet.gov.gr. Θα ακυρωθεί η Κάρτα μου στο site;

Ναι. Μπορείτε πάντως να εκδώσετε νέα Κάρτα, εφόσον η πιστοποίησή σας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

33. Έκανα επικαιροποίηση των στοιχείων της Κάρτας μου στο site και χάθηκε η Kάρτα μου στο wallet. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να εκδώσετε νέα Κάρτα στο wallet, εφόσον η πιστοποίησή σας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

34. Ακύρωσα την Κάρτα μου. Μπορώ να βγάλω εκ νέου Κάρτα;

Ναι, εφόσον η πιστοποίησή σας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

35. Πώς μπορώ να βγάλω πλαστική ψηφιακή κάρτα;

Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη τέτοια κάρτα. Θα ενημερωθείτε σχετικώς στα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως τα δηλώσατε στο site.

36. Πώς επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της Κάρτας;

Η Κάρτα, σε όλες τις μορφές της, αποτελεί έγγραφο κατά την έννοια του του άρθρου 27 του ν.4727/2020. Η εγκυρότητα κάθε Κάρτας μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών στην εφαρμογή «Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων gov.gr»

37. Καταργείται το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ;

Όχι. Το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ εξακολουθεί να υπάρχει και δεν αντικαθίσταται από την Κάρτα Αναπηρίας.

38. Μπορώ να χρησιμοποιώ θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ με την Κάρτα Αναπηρίας;

Όχι. Οι θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ απευθύνονται μόνο στους κατόχους του Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ.

39. Καταργείται το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ;

Όχι. Το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ εξακολουθεί να ισχύει και εξακολουθεί να εκδίδεται με τον τρόπο που εκδιδόταν.

40. Διασφαλίζεται στο Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Στο Υποσύστημα της Κάρτας Αναπηρίας, καθώς και όλα τα συστήματα, υποσυστήματα και μητρώα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας ικανοποιούν, όπως προβλέπεται ρητώς στο ν.4961/2022, στο ακέραιο το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

41. Πώς μπορώ να βγάλω Κάρτα για το παιδί μου;

Ισχύουν και για κάθε ανήλικο ή συμπαραστατούμενο οι ίδιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να έχει πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ, ΑΦΜ, κωδικούς taxisnet, και να έχει φωτογραφία  (είτε αστυνομικής ταυτότητας είτε μέσω της εφαρμογής MyPhoto για πολίτες). Σχετικά με το ΑΦΜ και τους κωδικούς taxisnet, Παρακαλούμε δείτε σχετικώς στους Χρήσιμους Συνδέσμους τις αντίστοιχες εφαρμογές.

Για την έκδοση φωτογραφίας μέσω του MyPhoto, χρειάζεται να έχει εγγραφεί με δικό του αριθμό κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

 

Ειδικώς για την εγγραφή στο ΕΜΕπ, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός κινητού μπορεί να καταχωρισθεί μόνο μία φορά (δηλαδή για ένα πρόσωπο) και δεν μπορείτε να καταχωρήσετε το αριθμό του δικού σας κινητού. Η επιβεβαίωση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, γίνεται είτε μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (εάν έχει το παιδί κωδικούς web banking) ή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω Κ.Ε.Π.. Εναλλακτικά, αν είστε κάτοικος εξωτερικού, μπορείτε να επισκεφθείτε την οικεία προξενική αρχή.

Για την εξυπηρέτησή σας από τα ΚΕΠ, θα πρέπει να μεταβείτε σε ΚΕΠ με το ανήλικο τέκνο σας έχοντας μαζί σας:

 1. Το κινητό τηλέφωνο με τον νέο αριθμό που θέλετε να δηλώσετε για το ανήλικο τέκνο σας
 2. Το ταυτοποιητικό σας έγγραφο
 3. Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο σας είναι άνω των δώδεκα (12) ετών αυτό θα πρέπει να φέρει μαζί του το Αστυνομικό του Δελτίο ταυτότητας. Διαφορετικά θα χρειαστείτε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για να αποδείξετε τη σχέση μαζί του).